JEE મેન પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, 16 એપ્રિલથી શરૂ થઈ રહી છે પ્રથમ સત્રની પરીક્ષા, જોઈ લો સમગ્ર શિડ્યૂલ

રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સીએ કહ્યું કે, જેઈઈ મેનની પ્રથમ તબક્કો 16-17 એપ્રિલથી, બીજો તબક્કો 24-29 મેના રોજ આયોજીત કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સીએ કહ્યું કે, જેઈઈ મેનની પ્રથમ તબક્કો 16-17 એપ્રિલથી, બીજો તબક્કો 24-29 મેના રોજ આયોજીત કરવામાં આવશે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ જેઈઈ મેન 2022 માટે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. જેઈઈ મેન સત્ર 16,17,18,19,20,21 એપ્રિલે યોજાશે.

જેઈઈ મેન સત્ર બે 24, 25 , 26, 27, 28, અને 29 મેના રોજ આયોજીત કરવામા આવશે. રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા jeemain.nta.nic.in પર ખુલી છે. જેઈઈ મેન 2022 ફક્ત બે સત્રોમાં આયોજીત કરવામાં આવશે. એનટીએ અનુસાર જેઈઈ મેનના ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર ઘરની નજીક જ મળશે.