રાજ્ય સરકારના રોજગાર આપવાના દાવા પોકળ, બે વર્ષમાં માત્ર 1278ને જ નોકરી આપી!

 

ગાંધીનગર: વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા જિલ્લાઓમાં બેરોજગારોની નોંધાયેલી સંખ્યા અને તેમાંથી કેટલાને સરકારી નોકરી મલી તે અંગેની માહિતી માગતા સવાલ પૂછવામાં આવ્યા હતા. જેના લેખિત જવાબમાં શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા જણાવાયું હતું કે, 3.46 લાખ શિક્ષિત જ્યારે 17816 અર્ધશિક્ષિત બેરોજગાર મળીને કુલ 3.64 લાખ બેરોજગારો છે. તેમાંથી વર્ષ 2020 અને 2021 આમ બે વર્ષમાં કુલ 1278ને જ સરકારી નોકરી આપવામાં આવી છે.

16 જિલ્લામાં તો એક પણ યુવાનને નોકરી નહીં
સૌથી વધુ નોકરી અપાઈ તે જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગરમાં 276, બનાસકાંઠામાં 180, રાજકોટમાં 127, ગીર સોમનાથમાં 108, રાજકોટમાં 89, અરવલ્લીમાં 87, સાબરકાંઠામાં 84, દેવભૂમિ દ્વારકા 55, ગાંધીનગરમાં 29 અને અમદાવાદ જિલ્લામાં 25 લોકોને સરકારી નોકરી આપવામાં આવી હોવાનું રાજ્ય સરકારે સ્વીકાર્યું છે. જો કે, ભરૂચ, નર્મદા, તાપ, સુરત, નવસારી, મોરબી, ખેડા, દાહોદ, જૂનાગઢ, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, ડાંગ અને કચ્છ જિલ્લામાં એક પણ યુવાનને સરકારી નોકરી મળી જ નથી. આમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાખો લોકોને નોકરી આપવાના અને દસ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ ભરતી કરવાના દાવાઓ પોકળ સાબિત થયા છે.

RTO કચેરીઓમાં 45 ટકા જગ્યાઓ ખાલી
આ ઉપરાંત રાજ્યના 33 જિલ્લાઓમાં 36 આરટીઓ કચેરીઓમાં 2182 જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. તે પૈકી 1147 ભરાઈ છે જ્યારે 1054 હજી પણ ખાલી છે. 45 ટકા જગ્યાઓ ખાલી હોવાથી આરટીઓ કચેરીઓમાં ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ, વાહન નોંધણી સહિતની અન્ય સેવાઓ સમયસર ન મળતા લોકોને જ ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવી પડી રહ્યો હોવાનું સામે જાણવા મળ્યું છે.

આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે એવું પણ સ્વીકાર્યું છે કે, રાજ્યમાં માર્ગ મકાન વિભાગની જિલ્લા કચેરીઓમાં 50% કરતા વધુ જગ્યાઓ ખાલી છે. માર્ગ મકાન વિભાગની જિલ્લા કચેરીઓમાં 3675 જગ્યાઓ ભરાયેલી છે જેની સામે 3976 જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, જેમાં વર્ગ-1 ની 20, વર્ગ-2 ની 503, વર્ગ-3 ની 2882 અને વર્ગ-4 ની 571 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

Source link