મોટી ઉંમરના બાળકો 1 વર્ષ માટે જુનિયર કે જીમાં ભણશે? પ્રવેશની છૂટ આપવા માંગ

 

અમદાવાદ: કોરોના કાળમાં જુનિયર કેજી અને સિનિયર કેજી યોગ્ય રીતે ભણી શક્યા ન હોવાથી વાલીઓ તેમના બાળકોને મોટા થઈ ગયા હોવા છતાંય પાયો કાચો ન રહે તે માટે જુનિયર કે સિનિયરમાં પ્રવેશ અપાવવા માંગે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યની શાળાઓમાં જૂન-2022થી 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા વિદ્યાર્થીઓને જ ધોરણ-1માં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવનાર છે. જો કે, આ વચ્ચે સંચાલક મંડળે એક વર્ષ માટે મોટી ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને પણ નીચેના ક્લાસમાં પ્રવેશ આપવા છૂટ માટે માંગણ કરી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી ધોરણ-1માં પ્રવેશ માટેની લાયકાત 6 વર્ષ રાખવા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કોરોના કાળમાં રાજ્યની શાળાઓમાં જુનિયર કેજી અને સિનિયર કેજીના વર્ગો ચાલ્યા નથી. આ વર્ગોના પ્રત્યક્ષ રીતે ચાલ્યા ન હોવાથી ઓનલાઈન શિક્ષણથી બાળકોએ કેટલો અભ્યાસ કર્યો હશે તે એક પ્રશ્ન છે.

કેટલાક વાલીઓની અપેક્ષા છે કે, તેમનું બાળક જુનિયર કે સિનિયર વર્ગો ભણ્યા નથી અને તેને બેઝિક જ્ઞાન નથી. જેથી તેઓ તે બાળકને જુનિયર કેજીમાં દાખલ કરવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરનારા બાળકોના વાલીઓ પણ પોતાના બાળકોને નાના બાળકો સાથે નિચલા વર્ગોમાં ભણાવવા તત્પર છે.

જૂન 2022માં ધોરણ-1માં પ્રવેશ મેળવવાની પાત્રતા 6 વર્ષની છે, આ પાત્રતાવાળા બાળકોમાં પણ જે જુનિયર કેજી કે સિનિયર કેજીમાં નથી ભણ્યા તેવા બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. જેથી આ સંજોગો જોતા 2022માં ફકત 1 વર્ષ માટે કેટલીક છૂટછાટ આપવામાં આવે તેવી સંચાલક મંડળે માંગ કરી હતી. જેમાં ઉંમરનો બાદ્યા રાખ્યા સિવાય વાલીની લેખિત સંમતિથી તેમની ઈચ્છા હોય તે વર્ગમાં બાળકને દાખલ કરવા દેવી છૂટ આપવી જોઈએ.

Source link