તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) દ્વારા અપાયેલા જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટ માન્ય ગણાયઃ હાઈકોર્ટ!

 

અમદાવાદઃ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટ આપવા માટેની સત્તા આપતાં સરકારના આદેશને પડકારતી PIL હાઈકોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે. આ સાથે જ હાઈકોર્ટે ટીડીઓ દ્વારા અપાતા જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટને માન્ય ઠેરવ્યા છે. તેમજ તેને ગુજરાત એસસી એસટી એક્ટ મુજબ કોઈ પ્રકારનો ભંગ ગણવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. રાજ્ય સરાકરે તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે જેઓ પંચાયત વિભાગના અધિકારી છે તે ગુજરાત એસસી એસટી એક્ટ હેઠળ જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટ ઈશ્યુ કરી શકે છે તેવો આદેશ આપ્યો છે. જેને હાઈકોર્ટ સમક્ષ પડકરાવવામાં આવ્યો હતો. જે અરજીમાં અરજદાર ટ્રસ્ટ દ્વારા એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે જ્ઞાતિનું સર્ટિફિકેટ મામલતદાર કક્ષાના અધિકારીથી ઉતરતા ક્રમના અધિકારી દ્વારા આપી શકાય નહીં. તેમ છતાં રાજ્ય સરકારે ટીડીઓને જે રીતે જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટ આપવાની સત્તા આપી છે તે કાયદાની પ્રસ્થાપિત જોગવાઈઓ પર તરાપ મારવા સમાન છે.

જોકે આ જાહેરહિતની અરજીને હાઈકોર્ટના ચી જસ્ટિસ અરવિંદકુમાર અને જસ્ટિસ એ. જે. શાસ્ત્રીની ખંડપીઠ ફગાવી કાઢી હતી. ખંડપીઠે નોંધ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના આદિવાસી વિકાસ કમિશનર દ્વારા સમગ્ર મામલે જે માહિતી આપવામાં આવી છે તેને કોઈપણ રીતે ગેરકાયદેસર ઠેરવી શકાય નહીં. કેમ કે તેનો હેતું કાયદાની જોગવાઈઓને સુયોગ્ય રીતે અમલ થાય તેવો છે. કાયદાનો હેતુ છે કે એક એવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે જેમાં સર્ટિફિકેટ ઈશ્યુ કરવા, રદ કરવા વગેરેની કાર્યવાહી સરળતાથી કરી શકાય. તે ઉપરાંત ખોટા સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા હોય તો તેની ચકાસણી પણ થઈ શકે. ખંડપીઠે આદેશમાં એવી નોંધ પણ લીધી હતી કે મુશ્કેલીઓને દૂર કરવાના આશયથી ટીડીઓને સત્તા આપવામાં આવી છે.

મહત્વનું છે કે રાજ્ય સરાકરે તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે જેઓ પંચાયત વિભાગના અધિકારી છે તે ગુજરાત એસસી એસટી એક્ટ હેઠળ જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટ ઈશ્યુ કરી શકે છે તેવો આદેશ આપ્યો છે. જેને હાઈકોર્ટ સમક્ષ પડકરાવવામાં આવ્યો હતો. જે અરજીમાં અરજદાર ટ્રસ્ટ દ્વારા એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે જ્ઞાતિનું સર્ટિફિકેટ મામલતદાર કક્ષાના અધિકારીથી ઉતરતા ક્રમના અધિકારી દ્વારા આપી શકાય નહીં. તેમ છતાં રાજ્ય સરકારે ટીડીઓને જે રીતે જ્ઞાતિના સર્ટિફિકેટ આપવાની સત્તા આપી છે તે કાયદાની પ્રસ્થાપિત જોગવાઈઓ પર તરાપ મારવા સમાન છે.

Source link