ક્યારે ક્યારે વધ્યું મોંઘવારી ભથ્થું?, ખાતામાં ક્યારે આવશે DA નાં પૈસા?

Business

oi-Prakash Kumar Bhavanji

|

Google Oneindia Gujarati News

કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત કરી છે. છેલ્લા બે-ત્રણ મહિનાથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થાને લઈને ઘણી અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે તેનો અંત આવ્યો છે. આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

મોંઘવારી ભથ્થામાં છેલ્લો વધારો માર્ચમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જે 1 જાન્યુઆરી, 2022થી લાગુ થશે. માર્ચની વૃદ્ધિ અગાઉના 31 ટકાના દરથી 3 ટકા વધુ એટલે કે 34 ટકા હતી. નવા વધારા બાદ હવે 38 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. વધતી કિંમતોને વળતર આપવા માટે ડીએમાં વધારો સાતમા પગાર પંચની ભલામણો પર આધારિત છે. મોંઘવારી ભથ્થું ક્યારે જાહેર કરવામાં આવે છે?

કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે 1 જાન્યુઆરી અને 1 જુલાઈના રોજ મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં સુધારો કરે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે નિર્ણય માર્ચ અને સપ્ટેમ્બરમાં જાહેર કરવામાં આવે છે. મોંઘવારી ભથ્થામાં કોઈપણ ફેરફાર સ્વીકૃત ફોર્મ્યુલા મુજબ કરવામાં આવે છે, જે કિંમતોમાં થયેલા વધારાની ભરપાઈ કરવા માટે 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો પર આધારિત છે. છૂટક અથવા ઉપભોક્તા ભાવ ફુગાવા પ્રમાણે મૂળભૂત પગાર પ્રમાણે DAમાં વધારો થાય છે.

કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે 1 જાન્યુઆરી અને 1 જુલાઈના રોજ મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં સુધારો કરે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે નિર્ણય માર્ચ અને સપ્ટેમ્બરમાં જાહેર કરવામાં આવે છે. મોંઘવારી ભથ્થામાં કોઈપણ ફેરફાર સ્વીકૃત ફોર્મ્યુલા મુજબ કરવામાં આવે છે, જે કિંમતોમાં થયેલા વધારાની ભરપાઈ કરવા માટે 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો પર આધારિત છે. છૂટક અથવા ઉપભોક્તા ભાવ ફુગાવા પ્રમાણે મૂળભૂત પગાર પ્રમાણે DAમાં વધારો થાય છે.

કેવી રીતે નક્કી કરાય છે કેટલું વધશે DA?

કર્મચારીઓનો DA AICPI-IW ના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા નક્કી કરવા માટે સરકાર આ ઇન્ડેક્સના ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે. ઇન્ડેક્સમાં 4 ટકાનો વધારો થયો હોવાથી, એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું હતું કે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4%નો વધારો કરવામાં આવશે. એક કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને આનો લાભ મળશે.

ક્યારે ક્યારે વધારાયું DA?

ક્યારે ક્યારે વધારાયું DA?

સરકારે છેલ્લે માર્ચ 2022માં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ડીએમાં વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ કર્મચારીઓના ડીએમાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો અને તેમનું ડીએ 31 ટકાથી વધીને 34 ટકા થયું. હાલમાં કર્મચારીઓને એ જ દરે ડીએ મળતું હતું.

31 ડિસેમ્બર, 2019 સુધી તમામ કર્મચારીઓને 7મા પગાર પંચના આધારે 17 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું મળતું હતું. તે પછી દોઢ વર્ષ સુધી કોવિડને કારણે કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. બાદમાં જુલાઈ 2021માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 11 ટકાનો વધારો કરીને 28 ટકા કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઓક્ટોબર 2021માં તેમાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. 1 જુલાઈ, 2021 થી તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર પર ડીએ 31 ટકા હતો. પેન્શનરોને પણ સમાન ડીએ મળે છે.

જાન્યુઆરી 2022માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. હવે 4 ટકાના તાજેતરના વધારા સાથે, ડીએ મૂળ પગારના 38 ટકા થશે. કૃપા કરીને નોંધો કે આ જુલાઈથી લાગુ થશે.

દર મહિને કેટલો થશે વધારો?

દર મહિને કેટલો થશે વધારો?

7મા પગાર પંચના આધારે પગાર મેળવનાર તમામ કર્મચારીઓને 18,000ના મૂળ પગાર પર 720 રૂપિયાનું ડીએ મળશે. જો મૂળ પગાર 25,000 છે તો આ વધારો દર મહિને 1,000 થશે.

તેવી જ રીતે, જેમને 50,000 બેઝિક પગાર મળતો હતો, તેમને દર મહિને 2,000 રૂપિયાનો લાભ મળશે. મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાના વધારા બાદ 1 લાખ રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવતા લોકોને દર મહિને 4,000 રૂપિયાનો લાભ મળશે.

ડીએના પૈસા ક્યારે આવશે?

ડીએના પૈસા ક્યારે આવશે?

મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો કર્યા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું કુલ મોંઘવારી ભથ્થું 38 ટકા પર પહોંચી ગયું છે. નવું મોંઘવારી ભથ્થું સપ્ટેમ્બર 2022ના પગારમાં ચૂકવવામાં આવશે. આ રીતે જુલાઈ અને ઓગસ્ટના એરિયર્સના પૈસા પણ આવી જશે

English summary

When did the dearness allowance increase?, when will the DA money come into the account?

Story first published: Thursday, September 29, 2022, 14:00 [IST]

Source link