કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના 200 વર્ષ પૂર્ણ થયા નિમિતે “પર્વ મહોત્સવ”નો ભવ્ય ડ્રોન નજારો Dlight News

કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના 200 વર્ષ પૂર્ણ થયા નિમિતે “પર્વ મહોત્સવ”નો ભવ્ય ડ્રોન નજારો, પૂરો વિડિઓ નિહાળો.